Thứ bảy, 20/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 555

Quyết định về việc công bố công khai dự toán giảm trừ ngân sách năm 2018 của trường THPT Sóc Sơn

Quyết định về việc công bố công khai dự toán giảm trừ ngân sách năm 2018 của trường THPT Sóc Sơn

Quyết định về việc công bố công khai dự toán giảm trừ ngân sách năm 2018 của trường THPT Sóc Sơn

 

Tác giả: CTCĐ
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

152