Chủ nhật, 23/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 697

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của CSGD phổ thông, công khai thông tin chất lượng GDPT, Công khai thông tin CSVC của CSGD phổ thông, công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, CBQL, NV của Cơ sở GD năm học 2019-2020...

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của CSGD phổ thông, công khai thông tin chất lượng GDPT, Công khai thông tin CSVC của CSGD phổ thông, công khai thông tin về đội ngũ giáo viên, CBQL, NV của Cơ sở GD năm học 2019-2020 và công tác thu chi tài chính năm học 2018-2019, 2019-2020 và các năm tiếp theo của trường THPT Sóc Sơn

Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

105