Thứ bảy, 8/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 595

Thời khóa biểu áp dụng từ 10/09/2018.

Thời khóa biểu áp dụng từ 10/09/2018.

Thời khóa biểu áp dụng từ 10/09/2018.

+ Thời khóa biểu NC-TC: Tải tại đây 

+ Thời khóa biểu trái buổi: Tải tại đây

+ Thời khóa biểu chính khóa: Tải tại đây

 

Nguồn tin: BGH

Tin cùng chuyên mục

98