Thứ bảy, 15/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 1022

Thời khóa biểu áp dụng từ 17/09/2018.

Thời khóa biểu áp dụng từ 17/09/2018.

Thời khóa biểu áp dụng từ 17/09/2018.

+ Thời khóa biểu NC-TC: Tải tại đây

+ Thời khóa biểu trái buổi: Tải tại đây

+ Thời khóa biểu chính khóa: Tải tại đây

 
Tác giả: TKHĐ
Nguồn tin: BGH

Tin cùng chuyên mục

152