Thứ sáu, 8/10/2021, 10:12
Lượt đọc: 72

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III, 9 tháng năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III, 9 tháng năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III, 9 tháng năm 2021
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

152