Thứ sáu, 10/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 638

Trường THPT Sóc Sơn công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020

Trường THPT Sóc Sơn công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020

Trường THPT Sóc Sơn công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020
Tác giả: Đoàn Trường
Nguồn tin: Kế toán

Tin cùng chuyên mục

98